Skip to content

Sharifah di Sekolah Menengah

2013 January 6
by Guru Besar Pencen

Salam…
Saya mula mengajar pemulihan untuk sekolah menengah pada tahun ini. Apa yang saya dapati pelajar lelaki lebih lemah daripada perempuan. Majoriti pelajar saya adalah lelaki. Saya mula mencari buku latihan yang sesuai untuk mereka malangnya saya dapati buku tahun satu pun masih tak sesuai untuk mereka. Adakah silibus yang terlalu tinggi menyebabkan mereka tertinggal ? Apa pendapat cikgu? – Sharifah

Begitulah bunyi komen cgu Sharifah yang mengajar pemulihan di sekolah menengah.

Dalam situasi ini ; seorang guru sekolah menengah berkata : “Apa yang cgu sekolah rendah buat?” Apabila soalan itu diajukan kepada rakan di sekolah rendah, dia pula menjawab : “Apa pula yang cgu sekolah menengah buat?” katanya pula. Saya ibaratkan sebagai :  Yang mana datang dahulu, ayam atau telur ?.

Matlamat P&P di sekolah rendah ialah memberi penguasaan 3M sepenuhnya kepada murid.  Penguasaan dibahagikan kepada 2 tahap – 1 dan 2. Jika penguasaan murid di kedua-dua tahap itu lengkap maka terlengkaplah murid itu untuk selesa berada di sekolah menengah.

Apabila cgu Sharifah merungut sedemikian bermakna persediaan asas murid tersebut ke sekolah menengah tidak lengkap dan sekalgus  tidak dapat menerima kurikulum yang disampaikan di sekolah menengah. Secara jujurnya bermakna murid tersebut gagal di sekolah rendah.

Siapa yang bertanggungjawab ?  GB adalah orang yang pertama dipertanggungjawabkan kerana asas pembelajaran di sekolah rendah ialah melengkapkan penguasaan 3M murid-muridnya.  Ianya sangat jelas dalam pekeliling Kementerian Pelajaran. Dalam hal ini aspek yang ditekankan ialah,  adakah GB menepati matlamat tersebut?

Menjadikan sekolahnya  sebagai sekolah yang cemerlang, menjadikan sekolahnya dalam senarai terbaik di mata PPD dan JPN, sebagai sekolah yang paling ramai mendapat 5A, sekolah yang bersih, indah.  Berusaha menjadikan sekolahnya sebagai sekolah yang menjadi penanda aras kepada sekolah-sekolah lain, sering dilawati untuk dijadikan contoh.. itu dan ini… itu… dan ini ….! menjadi matlamat utama.

Berbagai program peningkatan akademik diadakan.  Tidak cukup siang, belajar waktu malam, tak cukup hari, ada kelas tuisyen pada hari cuti persekolahan.  Tak cukup pagi, datang petang, tak cukup petang datang  hari Sabtu, datang hari Ahad.  Bersungguh-sungguh GB untuk menepati matlamatnya.  Harapannya satu hari nanti dia akan bergelar GB contoh, cemerlang, didikasi dan berbagai gelaran lagi.

Pada asasnya, semua gelaran akan datang kemudian sekiranya semua murid yang telah digraduasikan di Tahun 6 sekolah rendah boleh menguasi 3M dengan baik sebelum ke sekolah menengah. Dengan yang demikian GB akan menjadi cemerlang di kalangan murid dan guru sekolahnya (sahaja) – walaupun tidak menjadi cemerlang di kalangan rakan-rakan GB, pegawai PPD atau JPN.

Kepada GB :

Biaralah muridnya berfokus, gurunya tidak sangat tertekan. Belajar untuk menguasai 3M sebaiknya secara bijaksana.

Kepada cgu Sharifah :

Ini suatu habuan dalam sistem kita, sistem pendidikan kita dan sistem kemanusiaan kita.  Terimalah habuan ini.  Mengajarlah setakat mana kebolehan mereka.  Ajarlah huruf “Z”, kalau tidak boleh, ajarlah”Y”, jalau masih tidak boleh, ajarlah “W” atau mulakan menulis “A” di mangkuk pasir. Cgu akan mendapat habuannya kerana cgu juga ada matlamatnya iaitu ingin menjadi  jujur dan ikhlas.

…gbpencen… mengajar 3M masa cuti sekolah di kantin.

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Current month ye@r day *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 12 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: