Skip to content

Mulakan dari darjah 1.

2013 February 25
by Guru Besar Pencen

Mula mengajar saya diminta mengajar di Tahun 1.  Mula belajar pun saya belajar di Tahun 1 (Darjah 1), kerana ketika itu masih tiada PRA Sekolah. Pengalaman mengajar dan mengajar di Tahun 1 ada hubungkaitnya kepada seorang guru. Seorang guru perlu tahu apa kehendak murid Tahun 1. Apatah lagi kalau masih dalam ingatan apa kekurangan dan kelebihan, keseronokan dan kesugulan ketikamana berada dalam darjah 1 ( dalam tahun 1957). Ianya tidak dipelajari di maktab atau kolej perguruan.  Hatta jika seorang guru yang berijazah sekalipun perkara yang dianggap sekecil ini tiada dikhususkan untuk dipelajari.

Bila saya mengimbaskan kembali guru-guru yang pernah saya damping ternyata guru yang memulakan kariernya dengan mengajar di Tahun 1 dan di kelas di Tahap 1; mereka ini ternyata mempunyai beberapa kelebihan yang sangat berguna untuk bergelar guru. Walaupun tidak dinyatakan tetapi konsep mendidik itu semakin sebati dengan jiwa seorang guru tadi.  Antaranya; lembut lidahnya, tingkahlakunya, beliannya, kemesraannya dan yang paling penting ialah teknik mengajarnya.  Selain dari itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah, mesra dan difahami juga sesuai dengan kehendak dan naluri insan yang baru d ialam persekolahan.

Baru-baru ini…

Saya bertemu dengan seorang rakan GB yang masih bertugas.  Sudah banyak sekolah beliau bertugas dan tugas terakhir beliau sekarang ialah di JPN. Isu yang sama juga beliau bangkitkan kepada saya sepertimana  pertemuan kami sebelumnya.  Isu beliau tidak sesuai menjadi pengurus di banyak sekolah.  Beliau ditukarkan ke banyak sekolah dan beliau selalu bermasalah dengan guru di bawahnya.  Dan yang paling ketara beliau selalu bermasalah di kalangan pengawai atasan dari Pejabat Pelajaran Negeri dan Daerah. Tekaan saya hampir tepat.  Saya menyimpulkan bahawa beliau mulakan tugas sebagai guru di sekolah menengah sebelum diangkat menjadi pengurus di sekolah rendah.  Beliau tidak mulakan kariernya dengan  mendidik  anak-anak kecil di Tahun 1.  Beliau adalah Guru Menengah di Sekolah Rendah. Adakah itu punca masalahnya atau sekadar picisan sahaja.

Dalam situasi yang lain :

Apakah sesuai guru sebegini menjadi GB di sekolah rendah.  Kalaupun jawapannya sesuai tetapi ianya masih terikat dengan apa yang saya nyatakan di atas. Sebagai contoh, Belaiu menyatakan bahawadia tidak mempu untuk mengajar di bilik darjah rendah.  Pengakuan ikhlas yang dibuat oleh rakan saya itu saya terima dengan hati yang terbuka.  Beliau tidak dapat menyesuaikan diri dengan karenah anak-anak kecil ini.  Dan banyak lagi perkara-perkara yang belum pernah beliau lalui semasa di sekolah menengah berada di dalam bilik darjah sekolah rendah.  Menyulitkan beliau.

Yang lebih menyulitkan apabila Guru Besar sebegini berinteraksi dengan guru kelolaannya.  Beliau tidak mendapat gambaran yang jelas kerana beliau tidak memiliki pengalaman sebelumnya di sekolah rendah.  Apatah lagi beliau samasekali gagal untuk memberi bimbingan dalam  ‘banyak hal’ berkaitan P&P dalam bilik darjah rendah.  Kadang-kadang menjadi kurang enak dan rasa kurang hormat guru kepada bosnya.

Lanjutan dari cerita tadi  ialah beliau mempunyai komunikasi yang berbeza ketika menyampaikan ucapan di perhimpunan.   Beberapa kali beliau mencuba, akhirnya beliau mengambil keputusan untuk tidak berucap dalam setiap perhimpunan sekolah sehingga ke hari persaraannya.  Sungguhpun begitu beliau berjaya memikat kehadiran sebagai GB dengan cara lain.

…gbpencen…sesiapa pun boleh jadi GB.

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Current month ye@r day *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 11 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: