Skip to content

Dana Pendidikan Bumiputra

2013 September 16
by Guru Besar Pencen

Buatlah sesuatu kebaikan untuk umat Melayu, kerana Allah menyukai orang yang membuat kebaikan.

PengumumanYAB Perdana Menteri semalam – yang mana kerajaan yang dipilih oleh Bumiputra  akan menyediakan satu pakej yang mandatori untuk membantu Bumiputra dari pelbagai segi – termasuk menyediakan dana pendidikan yang  akan disalurkan melalui MARA.

Dana tersebut untuk kegunaan berinovasi & penyelidikan, meningkatkan keupayaan tenaga pengajar dan pelajar melalui latihan dan menjana pekej keushawanan dikalangan pelajar Melayu.

Dana untuk tujuan sebegini sememangnya dari dulu lagi telah disalurkan melalui MARA dan agensi pendidikan yang lain dalam negara tercinta ini.  Tetapi malangnya ia telah melalui ketirisan di merata tempat. Akhirnya sehingga sekarang apa yang dihajatkan tidak menemui penyelesaian.

Dalam ucapan YAB Perdana Menteri semasa pelancaran Strategi Pemerkasaan Ekonomi Bumiputra (Strategi) ada menyebut mengenai ketirisan.  Saya berpendapat aspek ketirisan itulah yang menjadi salah satu daripada punca “apa saja strategi dan perancangan” yang dibuat tidak mencapai matlamat.

Demi kesungguhan kerajaan yang dipilih oleh sebahagian besar Bumiputra, harapan yang ada seolah-olah seperti harapan yang terakhir untuk kita.  Mendengar gendang perang yang dipalu sekian lama oleh segolongan manusia yang menjadi rakyat Malaysia kelihatan pakej strategi ini tidak mampu lagi dilihat untuk “gagal”.

Seorang pensyarah dari sebuah polytech MARA memberi komen yang beliau bersetuju dengan dana ini yang boleh disuntik untuk memantapkan lagi institusi seperti yang dinaunginya. Pada saya ini merupakan satu lagi persoalan dan persepsi apabila kelihatan ada dana yang akan tiba….

Sedangkan dapat dilihat prasarana, kemudahan dan kecanggihan yang telah sedia ada di institusi pengajian kendalian MARA sudah punsedia lengkap  terbina;   hanya pendokongnya, penggeraknya, tenaga pelajarnya dan pelajar yang dihasilkannya sahaja yang perlu diberi suntikan supaya mempunyai jati diri Melayu.

Mereka sepatutnya bersyukur dan mempunyai satu kesedaran yang tinggi bahawa @dimana “kita”  berada sekarang@. Di mana mereka dan saya dan orang-orang lain yang bernama Melayu berada ?. Statistik membuktikan semenjak DEB dilancarkan peningkatan penguasaan Bumiputra dalam semua aspek tidak mencapai sasarannya.

Oleh itu, apa yang boleh saya katakan ? Dar jauh, sebagai rakyat bawahan yang telah melalui detik demi detik perkembangan kaumnya dari semua aspek mendoakan agar :

Generasi baru Melayu akan lebih ikhlas, berani, tekun dan bersungguh-sungguh bekerja (selain dibayar imbuhan) mengambil bahagian dalam (Strategi) ini dengan kesedaran bahawa kita telah ketinggalan disamping – hujung trowong masih jauh dan berliku.

Disamping ada ramai antara umat Melayu kita sudah merasa sangat selesa dengan keadaan sekarang, Sepatutnya kita merasakan bahawa lebih ramai lagi bangsa selain kita yang  lebih selesa dan terlalu ramai pula umat dari kalangan kita yang sangat tidak selesa seperti kita.

Sebagai pemain (peranan) dalam (Strategi) yang dibentangkan ini juga mesti sedar bahawa kegagalan sedang menunggu lagi di muka jalan kerana umat kita terlalu banyak onarnya.  Penting diri, cepat puas hati, tamak, putusa asa, merajuk rakus, kronisme dan banyak lagi yang kita juga arif mengenainya. Mereka kena berada dalam semua situasi negatif itu untuk mempastikan ketirisan tidak berlaku di mana-mana.

Pemain politik Melayu juga mesti menjadikan (Strategi) ini sebagai wadah perjuangan politik Melayu dan bukan  politik kepartian yang mana ianya adalah semata-mata kerakusan kuasa sahaja.  Sedar bahawa yang berkuasa bukannyanya kita.  Kita akan berkuasa apabila Allah menganugerahkan kita menggunakan sedikit kuasa politik yang ada untuk membuat kebaikan.

Lihatlah juga sesiapa yang tertinggal dalam institusi masing-masing kerana TUAN sebagai penggerak institusi memerlukan pembantu-pembantu yang kuat dan selesa seperti TUAN demi mempastikan harapan umat Bumiputra dapat dipenuhi.

Amin ….

Maka dengan itu, pelaksanaan Strategi Pemerkasaan Ekonomi Bumiputra yang baru ini merupakan harapan baru kepada kaum yang tercinta dan tertinggal ini.

…gbpencen… melihat (Strategi) berjalan.

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Current month ye@r day *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 13 ?
Please leave these two fields as-is: