Skip to content

Guru yang tidak boleh ditegur

2015 May 4
by Guru Besar Pencen

                                  Image result for guru sekolah mengajar

 

Tegur adalah satu azimat yang berguna. Saya suka menegur guru saya. Maksud menegur itu adalah menyapa. Setiap kali saya berselisih dengan guru di sekolah saya akan menyapa.  Ingin menunjukan saya suka dengannya;  saya suka bekerja dengannya;  saya tidak sombong, lebih-lebih lagi ingin menunjukan kepadanya yang saya memerlukan dia untuk bekerja dan bekerjasama dengannya.

Apa yang saya perolehi ialah – saya senang bekerja di tempat saya bekerja dengan bantuan guru-guru saya.

Dalam maksud yang lain :

Tegur atau membuat teguran sebenarnya ialah cuba membetulkan kesalahan atau kesilapan yang dilakukan oleh sesorang guru.Teguran yang hendak dibuat kepada seseorang guru merupakan satu delima kepada saya. Teringat saya satu ungkapan :

“orang yang hendak membuat teguran  adalah lebih sukar daripada orang yang kena tegur”

Saya mengakui kebenaran ungkapan itu.  Oleh itu amat susah untuk saya menegur guru-guru di bawah kelolaan saya. Dan perlu diakui bahawa perkara tersebut adalah kelemahan saya sendiri.

Implikasi daripada tabiat susah untuk menegur itu membuatkan saya terpaksa mengambil masa yang agak lama dan sesuai untuk membetulkan keadaan yang saya “tidak suka”.  Ia akan melalui proses mencari kata-kata yang tepat untuk menjadikan teguran itu lebih berhemah. Ia akan melalui beberapa kaedah lain untuk menunjukan bahawa tindakan sesorang guru itu salah.

Mengapa saya membuat teguran ? Apakah teguran saya berasas ?

Saya membuat teguran kerana merasakan apa yang dilakukan oleh rakan guru saya tidak menepati kehendak etika bidang tugas. Asas teguran saya ialah : Kerana saya mampu atau pernah melakukan sesuatu tindakan yang dilakukan itu dengan lebih betul dari apa yang rakan guru saya lakukan.

Berdasarkan asas sedemikianlah saya melayari kehidupan sebagai seorang ketua di tempat saya pernah bertugas.  Hasilnya terdapat satu jalinan keharmonian antara rakan guru dan ketuanya. Seterusnya saya merasa selesa dengan tugas dan jawatan saya.  Pada hemat saya, ianya akan menjadikan pengurusan dan pentadbiran dapat berjalan seperti kemahuan saya.

Tidak dapat lari bahawa ada rakan sekerja yang tidak boleh atau tidak suka ditegur.  Saya beranggapan ianya bukan satu cabaran dalam saya mengurus sebuah sekolah. Saya akan menyesuaikan diri dengan sikap guru yang sedemikian.  Mencari kaedah lain adalah satu alternatif.  Asasnya saya tidak perlu untuk mengwujudkan satu konflik.  Dengan beralah sedikit, tingkatkan jalinan persahabatan dan semuanya akan berjalan seperti biasa.

Terdapat rakan-rakan guru besar yang menceritakan mengenai konflik yang sering timbul antara mereka dengan rakan guru di sekolah masing-masing. Dalam diam saya berbisik di hati bahawa sebenarnya kita boleh mengelakkan konflik.

Dengan sedikit merendah diri, mengurangkan ego, sentiasa tersenyum dan jadilah ‘role model’ kepada mereka.  InsyaAllah, tidak akan wujud apa-apa konflik.

...gbpencen…. bukan guru besar sebenar.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Current month ye@r day *

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 3 ?
Please leave these two fields as-is: